vrienden van Adoklein

Vrienden van Adoklein wil nieuwe mogelijkheden creëren voor mensen in kansarme landen.

Ons doel: "Een gezonde en stabiele maatschappij in kansarme landen, waar mensen economisch onafhankelijk kunnen functioneren."

Dat doen we door Marco en Sanne Klein Wolterink te helpen om projecten uit te voeren in Bolivia, een van de armste landen van Zuid-Amerika. Marco leidt werknemers van zijn bedrijf op, zodat ze beter voor hun gezin kunnen zorgen. En Sanne traint leidsters op kinderdagverblijven om kinderen te leren creatief te denken.

U kunt ons uiteraard steunen.

Een resultaat: de leidsters die Sanne heeft getraind kunnen nu zelfstandig hun lessen plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren. Daardoor leren de kinderen meer en krijgen ze betere kansen in het vervolgonderwijs.

© 2007-2014 Vrienden van Adoklein